2.12. Υποστήριξη μορφών αρχείου

Το GIMP μπορεί τώρα να διαβάσει και να γράψει αρχεία TIFF, PNG, PSD και FITS με ακρίβεια μέχρι 32 δυαδικά ανά κανάλι όπου εφαρμόζεται.

Το πρόσθετο PSD υποστηρίζει επιπλέον τις καταστάσεις ανάμειξης διέλευση, έντονη ανάμειξη, φως ακίδας, έντονο φως και γραμμικό φως.

Το GIMP έρχεται τώρα με εγγενή υποστήριξη WebP και περιλαμβάνει γνωρίσματα όπως κίνηση, κατατομές (προφίλ) ICC και μεταδεδομένα. Υποστηρίζεται και η εισαγωγή και η εξαγωγή.

Το πρόσθετο JPEG 2000 ξαναγράφτηκε για να χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη OpenJPEG αντί για την βιβλιοθήκη Jasper.

Τέλος, το πρόσθετο PDF υποστηρίζει τώρα την εισαγωγή αρχείων προστατευμένων με κωδικό πρόσβασης (πρέπει να ξέρετε τον κωδικό πρόσβασης) και την εξαγωγή εγγράφων πολλών σελίδων PDF (κάθε στρώση θα είναι μια σελίδα).

Συντελεστές: Michael Natterer, Mukund Sivamaran, Ell, Jehan Pagès, Lionel N, Darshan Kadu…