2.4. Ανανέωση χρωματικής διαχείρισης

Η χρωματική διαχείριση είναι τώρα βασικό χαρακτηριστικό του GIMP αντί για πρόσθετο. Αυτό έκανε εφικτό, ειδικότερα, την εισαγωγή χρωματικής διαχείρισης σε όλα τα προσαρμοσμένα γραφικά στοιχεία που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε: προεπισκοπήσεις εικόνας, χρώματος και μοτίβου κλπ.

Το GIMP χρησιμοποιεί τώρα το LittleCMS v2, που επιτρέπει τη χρήση των χρωματικών κατατομών (προφίλ) ICC v4. Βασίζεται επίσης μερικώς στη βιβλιοθήκη babl για χειρισμό των χρωματικών μετασχηματισμών, επειδή το babl είναι απλά μέχρι 10 φορές πιο γρήγορο από το LCMS2 για τις περιπτώσεις που δοκιμάστηκαν. Ενδεχομένως το babl θα μπορούσε να αντικαταστήσει το LittleCMS στο GIMP.

Συντελεστές: