2.16. Αλλαγές API

Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου ανάπτυξης, καταργήσαμε πολλά API, δίνοντας μια στιβάδα συμβατότητας για τρίτους προγραμματιστές που γράφουν σενάρια και πρόσθετα.

Για τον πλήρη κατάλογο αλλαγών στο PDB, παρακαλούμε να δείτε το βίκι. Αυτή η σελίδα αρχείου αλλαγών έχει επίσης έναν αναλυτικό κατάλογο όλων των άλλων αλλαγών στο 2.10.