Navn

Dialoger — Tastereferencer for undermenuen Dokbare dialoger

Dokbare dialoger

Ctrl + L

Lag

Skift + Ctrl + B

Pensler

Skift + Ctrl + P

Mønstre

Ctrl + G

Farveovergange

[Bemærk] Bemærk

Åbner et nyt dialogvindue, hvis det ikke allerede er åbent, og fokuserer det ellers.

Inden i en dialog

Alt + F4, Ctrl + W

Luk vinduet

Tab

Hop til næste kontrol

Skift + Tab

Hop til forrige kontrol

Enter

Angiv den nye værdi

Mellemrum, Enter

Aktivér nuværende knap eller liste

Ctrl + Alt + Page Up Ctrl + Alt + Page Down

Skift faneblade i en dialog med flere faneblade

[Bemærk] Bemærk

Tager den nye værdi, du har indtastet i et tekstfelt, og giver fokus tilbage til lærredet.

Inden i en fildialog

Skift + L

Åbn placering

Alt + Op

Op-mappe

Alt + Ned

Ned-mappe

Alt + Hjem

Hjemmemappe

Esc

Luk dialog