2.2. GEGL-portering, understøttelse af høj bitdybde, flertrådet kørsel med videre

Det endelige mål for version 2.10 var fuldførelse af porteringen til billedbehandlingsbiblioteket GEGL, som begyndte i version 2.6, da vi introducerede valgfri brug af GEGL til farveværktøjer og et eksperimentelt GEGL-værktøj, og fortsatte i version 2.8, hvor vi tilføjede GEGL-baseret projektion af lag.

Nu bruger GIMP GEGL til al flisehåndtering og bygger en acyklisk graf til hvert projekt. Dette er en forudsætning for at kunne tilføje ikkedestruktiv redigering som er planen i version 3.2.

Der er mange fordele ved at bruge GEGL, og nogle af dem kan du allerede bruge i GIMP 2.10.

Understøttelse af høj bitdybde tillader billedbehandling med op til 32 bitpræcision pr. farvekanal og åbning/eksport af PSD-, TIFF-, PNG-, EXR- og RGBE-filer med nøjagtig gengivelse. Derudover kan FITS-billeder åbnes med op til 64 bitpræcision pr. farvekanal.

Flertrådet kørsel gør det muligt at bruge flere kerner til behandling. Ikke alle funktioner i GIMP gør brug af dette, men det er noget, vi har til hensigt at arbejde videre med. Flertrådet kørsel sker under GEGL-behandling, men også i selve kernen af GIMP f.eks. for at adskille malings- fra visningskode.

Behandling på GPU-siden er stadig valgfri, men tilgængelig for systemer med stabile OpenCL-drivere.

Du kan finde indstillinger for flertrådet kørsel og hardwareacceleration i RedigérIndstillingerSystemressourcer.

Bidragydere: Michael Natterer, Øyvind Kolås, Ell, Jehan Pagès …