8.41. RGB màxim…

8.41.1. Resum

Figura 16.225. Exemple del filtre RGB màxim

Exemple del filtre RGB màxim

Imatge original

Exemple del filtre RGB màxim

Filtre RGB màxim aplicat


Per a cada píxel de la imatge, aquest filtre manté el canal amb la intensitat màxima/mínima. El resultat és una imatge amb només tres colors (vermell, verd i blau), i possiblement gris pur.

8.41.2. Activar el filtre

En el menú de la finestra d'imatge, aquest filtre es troba en ColorsRGB màxim….

8.41.3. Opcions

Figura 16.226. Opcions de RGB màxim

Opcions de RGB màxim

Previsualitza

Aquesta previsualització mostra, en temps real, la imatge resultant després d'aplicar el filtre.

Paràmetres de configuració

Retén els canals màxims: per a cada píxel, el filtre manté la intensitat del canal de color RGB que té la intensitat màxima i redueix els altres dos a zero. Per exemple: 220, 158, 175 max--> 220, 0, 0. Si dos canals tenen la mateixa intensitat, es mantenen tots dos: 210, 54, 210 max--> 210, 0, 210.

Retén els canals mínims: Per a cada píxel, el filtre manté la intensitat del canal de color RGB que té la intensitat mínima i redueix els altres dos a zero. Per exemple: 220, 158, 175 min--> 0, 158, 0. Si dos canals tenen la mateixa intensitat, es mantenen tots dos: 210, 54, 54 max--> 0, 54, 54

Els nivells de gris no canvien atès que la intensitat de la llum és la mateixa en tots tres canals.