8.39. Paquet de filtres…

8.39.1. Resum

Figura 16.218. Exemple del filtre Paquet de filtres

Exemple del filtre Paquet de filtres

Imatge original

Exemple del filtre Paquet de filtres

El filtre Paquet de filtres aplicat (més blau, més saturació)


Aquesta eina us ofereix una col·lecció de filtres unificats per a tractar la imatge. Per descomptat, les mateixes funcions es poden aplicar mitjançant filtres particulars, però aquí els teniu unificats d'una manera interessant i intuïtiva.

8.39.2. Activar el filtre

En el menú de la finestra d'imatge podeu trobar aquest filtre en ColorsPaquet de filtres….

8.39.3. Opcions

Figura 16.219. Totes les opcions del filtre Paquet de filtres

Totes les opcions del filtre Paquet de filtres

Previsualitzacions original i actual

Es mostren dues previsualitzacions, respectivament, abans i després del tractament de les imatges.

Mostra

Defineix el que voleu previsualitzar:

 • Imatge sencera

 • Només la selecció: si existeix una selecció (la predeterminada és la imatge sencera).

 • Selecció en context: la selecció dins de la imatge.

Finestres

Podeu triar entre:

 • To fa una previsualització de cada un dels tres colors primaris i els tres colors complementaris del mode de color RGB. Fent clic , successivament, sobre un color, s'afegeix aquest color al rang afectat, en proporció a l'aspror. Per a sostreure un color, feu clic en el color oposat, el color complementari.

  Figura 16.220. L'opció To del filtre Paquet de filtres

  L'opció To del filtre Paquet de filtres

 • Saturació: Tres previsualitzacions per a més o menys saturació.

  Figura 16.221. L'opció Saturació del filtre Paquet de filtres

  L'opció Saturació del filtre Paquet de filtres

 • Valor: Tres previsualitzacions per a més o menys lluminositat.

  Figura 16.222. L'opció Valor del filtre Paquet de filtres

  L'opció Valor del filtre Paquet de filtres

 • Avançat: desenvolupada més endavant.

Rang afectat

Permet seleccionar la lluminositat amb què voleu treballar.

 • Ombres: tons foscos.

 • Tons mitjans

 • Clars: tons brillants.

Selecciona els píxels per

Determina quin canal HSV serà afectat pel rang seleccionat. Podeu triar entre:

 • To

 • Saturació

 • Valor

Aspror

Aquest lliscador selecciona com canviarà la imatge quan feu clic sobre una finestra: amb una variació curta o llarga (0 - 1).

Opcions avançades

Figura 16.223. Opcions avançades del filtre Paquet de filtres

Opcions avançades del filtre Paquet de filtres

Aquestes opcions avançades us permeten operar de manera més precisa sobre els canvis aplicats a la imatge i sobre la mida de la previsualització.

Mida de la previsualització

És com una ampliació de les previsualitzacions. La mida normal és 80.

[Suggeriment] Suggeriment

Malgrat l'opció de mida de la previsualització, aquesta mida sovint és massa petita. Podeu compensar-ho treballant sobre una selecció ampliada, per exemple una cara en una foto. Llavors, invertiu la selecció per a treballar en l'altra part de la imatge.

Rang afectat

Aquí podeu ajustar el rang del to afectat per aquest filtre.

La corba en aquesta finestra representa la importància dels canvis aplicats a la imatge. L'aspecte d'aquesta corba depèn del rang afectat que heu seleccionat: ombres, tons mitjans o clars. Podeu seleccionar l'amplitud de la corba usant el lliscador Aspror en la finestra principal del filtre.

Usant els controladors disponibles (lliscador i triangles), podeu seleccionar, de manera precisa, la forma d'aquesta corba d'acció.