8.36. Acoloreix…

8.36.1. Resum

Figura 16.211. Exemple del filtre Acoloreix

Exemple del filtre Acoloreix

Imatge original

Exemple del filtre Acoloreix

Filtre Acoloreix aplicat


Aquest filtre genera una imatge en escala de grisos com si es veiés a través d'un vidre de color.

Per a cada píxel, el filtre calcula un valor mitjà ponderat dels canals RGB (és equivalent a dessaturar la imatge basant-se en la lluminositat). El color resultant és el producte d'aquest valor mitjà i el color d'acoloriment.

Per tant, aquest filtre només funciona en imatges en mode RGB.

8.36.2. Activar el filtre

En el menú de la finestra d'imatge, aquest filtre es troba en ColorsAcoloreix….

8.36.3. Opcions

Figura 16.212. Opcions del filtre Acoloreix

Opcions del filtre Acoloreix

Hi ha disponible una paleta de color que conté els colors RGB, vermell, verd, blau i els colors CMY cian, magenta, groc.

Podeu seleccionar el vostre propi color fent clic en la mostra de color personalitzat.