Nom

Diàlegs — Referència de tecles pel submenú Diàlegs encastables

Diàlegs encastables

Ctrl + L

Capes

Maj + Ctrl + B

Pinzells

Maj + Ctrl + P

Patrons

Ctrl + G

Degradats

[Nota] Nota

Obre una finestra de diàleg nova si no estava oberta, en cas contrari es focalitza el diàleg corresponent.

Dins d'un diàleg

Alt + F4, Ctrl + W

Tanca la finestra

Pestanya

Salta al giny següent

Maj + Tab

Salta al giny anterior

Retorn

Estableix el valor nou

Espai, Retorn

Activa el botó o la llista actual

Ctrl + Alt + Re Pàg Ctrl + Alt + Av Pàg

Commuta les pestanyes en un diàleg multipestanya

[Nota] Nota

Això accepta el nou valor escrit en la caixa de text i torna el focus al llenç.

En un diàleg de fitxer

Maj + L

Obre una ubicació

Alt + Fletxa amunt

Carpeta superior

Alt + Fletxa avall

Carpeta inferior

Alt + Inici

Carpeta d'usuari

Esc

Tanca el diàleg